Uvjeti korištenja - Jolie.hr

Trending

Uvjeti korištenja

Jolie.hr korisnicima i posjetiteljima pruža pristup mnoštvu različitih internetskih servisa i izvora sadržaja koji uključuju širok spektar tema vezanih prvenstvo uz modu, beauty,lifestyle,celebuzz,zdravlje,jolie dom, gastro sa pripadajućim podkategorijama.
Zadržavamo pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaj i uvjeta korištenja jolie.hr. Molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Svako vaše naknadno korištenje jolie.hr predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.
Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će jolie.hr usluge uključivati reklame, obavijest, poruke administratora i naše slične poruke potrebne radi redovitog obavještavanja posjetitelja/korisnika i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja jolie.hr.
U potpunosti se odričemo odgovornosti koja može na bilo koji način nastati iz, ili je vezana za korištenje jolie.hr, za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na jolie.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja jolie.hr.

Korištenje materijala i sadržaja jolie.hr dopušteno je samo u osobne svrhe, neovisno o tome jeste li registrirani korisnik ili posjetitelj.

Posjetiteljima/korisnicima JOLIE.HR NIJE DOPUŠTENO objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja koji su protivni važećim hrvatskim i/ili međunarodnim propisima, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, pornografske, rasističke, šovinističke i druge sadržaje koji su lažni ili potiču mržnju bilo koje vrste te mogu niti štetni na bilo koji drugi način
objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na jolie.hr uključujući i privatne poruke;
izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na jolie.hr uključujući i privatne poruke;
korištenje sadržaja i funkcionalnosti o na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lanci sreće, itd.;
bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja jolie.hr drugim korisnicima;
svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže viruse ili slične računalne datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika jolie.hr;
korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.
Korištenjem sadržaja jolie.hr pristajete da Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. Sadržaj korisnika prije objave, ne pregledavamo niti obrađujemo. Naš nadzor nije sustavan i ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama jolie.hr biti istiniti, odnosno, u skladu s ovim uvjeta korištenja, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.

Zadržavamo pravo ukloniti bez objašnjenja sadržaj koji narušava osnovnu koncepciju i smisao jolie.hr i koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima korištenja ili ne. Ovisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo ukinuti korisnički račun registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice radi sadržaja, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrirali iz pogrešnih motiva.
Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja jolie.hr uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja e-mailom na [email protected]

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na jolie.hr. Korištenjem sadržaja jolie.hr suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima.
Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštovanja odredaba o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Na stranicama jolie.hr omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
Uložit ćemo razumne napore da vam jolie.hr i svi njezini sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.
Objavljivanje vaših sadržaja na jolie.hr ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
Sadržaji naših partnera i trećih osoba
Na jolie.hr ćete naći podatke informacije o našim partnerima i njihovim proizvodima, odnosno uslugama u obliku članaka, savjeta, reklama, reklamnih poruka, nagradnih igara te linkova na njihove internet stranice koje će se, kada god je to moguće, posebno obilježiti.

Ne kontroliramo sadržaj koji razmjenjuju korisnici i ne jamčimo za istinitost, sadržaj, dostupnost, kvalitetu ili podrijetlo takvih sadržaja. Ukoliko ustanovimo da se na jolie.hr nalaze zabranjeni sadržaji registriranih korisnika, takve ćemo sadržaje odmah ukloniti.
Objavljivanje sadržaja naših partnera na jolie.hr ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Na jolie.hr se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) koje na temelju ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi poduzetnici-oglašivači.
Uložit ćemo najveće napore da među sadržajima jolie.hr, uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno uključujući oglašavanje koje vrijeđa ljudsko dostojanstvo, koje bi moglo prouzročiti tjelesnu, duševnu ili drugu štetu djeci, kao i neetično oglašavanje. Ako ustanovimo da se na jolie.hr pojavljuje takvo oglašavanje, odmah ćemo isto ukloniti.
Također, nećemo podržavati oglašavanje koje dovodi u zabludu ili će vjerojatno dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je vjerojatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba (zavaravajuće oglašavanje).
Nismo odgovorni za sadržaj oglašivača na jolie.hr te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na jolie.hr. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na jolie.hr i izvan jolie.hr isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te nismo odgovorni za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Na jolie.hr pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.).
Svaki korisnik web-stranice jolie.hr snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web-stranici.
Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na jolie.hr u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama jolie.hr.
Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web-stranica jolie.hr, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web-stranici zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web-stranice jolie.hr, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zlouporabe korisničkog računa i sl.;
za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web-stranici jolie.hr;
za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web-stranice jolie.hr, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
za štetu koju poduzetnici oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web-stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web-stranice jolie.hr, korisničkih računa ili cijele web-stranice;
za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici jolie.hr.

Jolie.hr štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

Jolie.hr se obavezuje da će u dobroj vjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Jolie.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima, dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Jolie.hr koristi kako bi imao informacije o svojim korisnicima te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput Facebooka-a, Googlea itd.

Jolie.hr obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće, bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika, prodavati ili distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika, bez odavanja privatnih podataka.

Jolie.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Jolie.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unapređenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, a prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće vam biti dostupne.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, uklonite spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom). Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama Jolie.hr.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li Jolie.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo.

Jolie.hr koristi sljedeće kolačiće:

Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji istječu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).

Trajni kolačići (Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Jolie.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup portalu kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, u svrhu poboljšavanja web stranice i prilagođavanja vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

Društvene mreže – korisnici mogu dijeliti objave na društevnim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Viber, Google+ koje postavljaju korisniku kolačiće.

Mjerenje posjećenosti – Jolie.hr koristi Google analytics – servis za mjerenje posjećenosti.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/

Registriranjem na Jolie.hr portal korisnik je obavezan završiti postupak registracije, unijeti istinite podatke te odabrati login i password.

Jolie.hr nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje objavljuju posjetitelji. Za sve sadržaje obavljene pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

Jolie.hr je ovlašten, po utvrđivanju opravdanosti eventualne prijave, u razumnom roku ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važećim zakonima.

Registrirani korisnici dužni su se ponašati u skladu sa specifičnim pravilima za pojedine dijelove portala.

Jolie.hr zadržava pravo da pojedinom korisniku zabrani korištenje portalom ili dijelom portala, ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio Uvjete korištenja.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Jolie.hr portalu neovlašteno korištenje njegovog accounta. Jolie.hr ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje accounta, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Jolie.hr putem web stranica Jolie.hr može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Jolie unique j.d.o.o. ili ih ostavi putem web stranica Jolie.hr. Jolie unique j.d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web stranica Jolie.hr.

Odgovorna osoba i pravo na ljudsku intervenciju

Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u Jolie unique j.d.o.o. je Anita Šupe, [email protected]

Razlog prikupljanja i obrade podataka

Jolie unique j.d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web stranica Jolie.hr na zadovoljstvo korisnika. Razlozi prikupljanja podataka:

• unaprjeđenje usluge

• unaprjeđenje funkcionalnosti web stranica

Privola

Klijent prilikom slanja prijave za proizvod, akciju ili opći upit, izričito izjavljuje da je Jolie unique j.d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke te izričito daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja.

Korištenjem stranica Jolie.hr i ostavljanjem svojih osobnih podataka klijent izričito dozvoljava Jolie unique j.d.o.o da osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da se klijentu može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. telefon,sms, e-mail, pisano i sl.), u svrhu obavijesti o novostima.

Jolie unique j.d.o.o. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Jolie unique j.d.o.o. ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Jolie unique j.d.o.o. zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze.

Pravo na opoziv privole

Isto tako, klijent ima pravo povući privolu, a isto mu je omogućeno slanjem elektronske pošte direktno na e-mail [email protected] ili stupanjem u kontakt s odgovornom osobom za obradu podataka u Jolie unique j.d.o.o..

Pravo na pristup i ispravak podataka

Zahtjev za ažuriranjem ili ispravak podataka može poslati na [email protected]

Odgovornost korisnika

Korištenjem web stranica Jolie.hr preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Jolie unique j.d.o.o. i web stranica Jolie.hr ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

SSL certifikat i sigurnost protoka informacija

Jolie unique j.d.o.o. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza, a najvažnija je instaliranje SSL protokola (https://). Izvan svega navedenog, Jolie unique j.d.o.o. i web stranice Jolie unique j.d.o.o. ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Jolie unique j.d.o.o. ne može utjecati.

Upotreba kolačića (cookie)

Jolie unique j.d.o.o. na svojim stranicama Jolie.hr koristi kolačiće. (Cookie) Kolačić je kratak tekst koji vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokacija koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o vašem posjetu. To može učiniti vaš sljedeći posjet lakšim, a web-lokaciju korisnijom. Jolie unique j.d.o.o. kolačiće koristi samo da bi znala odakle ste došli na stranice Jolie.hr i za koje ste proizvode bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za vaše ime i prezime niti za vašu IP adresu a vezani su isključivo za vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i Kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer Jolie unique j.d.o.o. nikada ne zna niti pokušava saznati tko ste vi osobno.

Odricanje od odgovornosti

Web stranice Jolie unique j.d.o.o. sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Jolie unique j.d.o.o. i web stranice Jolie.hr nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet sjedištima te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Jolie unique j.d.o.o. i web stranice Jolie.hr, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica Jolie.hr ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranice Jolie.hr te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice Jolie.hr.

Jolie unique j.d.o.o. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama. Izvan svega navedenog, Jolie unique j.d.o.o. i web stranica Jolie.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Jolie unique j.d.o.o. ne može utjecati.

Jolie unique j.d.o.o. te web stranice Jolie.hr ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Jolie unique j.d.o.o. ili web stranicama Jolie.hr, niti podupiranja takvih Internet sjedišta od strane Jolie unique j.d.o.o. ili web stranica Jolie.hr. Jolie unique j.d.o.o. i web stranice Jolie.hr mogu sadržavati veze prema drugim Internet sjedištima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću web stranica Jolie.hr na taj način.

Jolie unique j.d.o.o. ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranice Jolie.hr funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Web stranice Jolie.hr povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća.

Komentari trećih osoba objavljeni na web stranicama Jolie.hr ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika web stranica. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja.

Ukoliko imate problema sa prijavom ili sa registracijom, kontaktirajte nas na email: [email protected]

WordPress Theme built by Shufflehound. Jolie.hr namijenjen je svim ženama, ali i muškarcima, koji žele saznati najnovije vijesti iz područja mode, ljepote, lifestylea, svijeta slavnih, kulinarstva, dizajna interijera i zdravlja.