Nedjelja, ožujak 18, 2018

UVJETI KORIŠTENJA

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti za korištenje sadržaja na jolie.hr. Upoznajte se s pravilima prije početka korištenja stranice kako bismo izbjegli eventualne naknadne nesporazume i posljedice u svezi s time.

S prvim korištenjem jolie.hr, smatra se da ste u cijelosti i u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima, da ih u potpunosti razumijete i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate jolie.hr i ne koristite njezine sadržaje. Za sva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da se obratite Uredništvu na e-mail adresu redakcija@jolie.hr.

Jolie.hr korisnicima i posjetiteljima pruža pristup mnoštvu različitih internetskih servisa i izvora sadržaja koji uključuju širok spektar tema vezanih prvenstvo uz modu, beauty,lifestyle,celebuzz,zdravlje,jolie dom, gastro sa pripadajućim podkategorijama.
Zadržavamo pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaj i uvjeta korištenja jolie.hr. Molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Svako vaše naknadno korištenje jolie.hr predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.
Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će jolie.hr usluge uključivati reklame, obavijest, poruke administratora i naše slične poruke potrebne radi redovitog obavještavanja posjetitelja/korisnika i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja jolie.hr.
U potpunosti se odričemo odgovornosti koja može na bilo koji način nastati iz, ili je vezana za korištenje jolie.hr, za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na jolie.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja jolie.hr.

Korištenje materijala i sadržaja jolie.hr dopušteno je samo u osobne svrhe, neovisno o tome jeste li registrirani korisnik ili posjetitelj.

Posjetiteljima/korisnicima JOLIE.HR NIJE DOPUŠTENO objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja koji su protivni važećim hrvatskim i/ili međunarodnim propisima, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, pornografske, rasističke, šovinističke i druge sadržaje koji su lažni ili potiču mržnju bilo koje vrste te mogu niti štetni na bilo koji drugi način
objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na jolie.hr uključujući i privatne poruke;
izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na jolie.hr uključujući i privatne poruke;
korištenje sadržaja i funkcionalnosti o na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lanci sreće, itd.;
bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja jolie.hr drugim korisnicima;
svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže viruse ili slične računalne datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika jolie.hr;
korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.
Korištenjem sadržaja jolie.hr pristajete da Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. Sadržaj korisnika prije objave, ne pregledavamo niti obrađujemo. Naš nadzor nije sustavan i ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama jolie.hr biti istiniti, odnosno, u skladu s ovim uvjeta korištenja, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.

Zadržavamo pravo ukloniti bez objašnjenja sadržaj koji narušava osnovnu koncepciju i smisao jolie.hr i koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima korištenja ili ne. Ovisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo ukinuti korisnički račun registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice radi sadržaja, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrirali iz pogrešnih motiva.
Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja jolie.hr uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja e-mailom na urednistvo@jolie.hr.

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na jolie.hr. Korištenjem sadržaja jolie.hr suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima.
Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštovanja odredaba o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Na stranicama jolie.hr omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
Uložit ćemo razumne napore da vam jolie.hr i svi njezini sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.
Objavljivanje vaših sadržaja na jolie.hr ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.
Sadržaji naših partnera i trećih osoba
Na jolie.hr ćete naći podatke informacije o našim partnerima i njihovim proizvodima, odnosno uslugama u obliku članaka, savjeta, reklama, reklamnih poruka, nagradnih igara te linkova na njihove internet stranice koje će se, kada god je to moguće, posebno obilježiti.

Ne kontroliramo sadržaj koji razmjenjuju korisnici i ne jamčimo za istinitost, sadržaj, dostupnost, kvalitetu ili podrijetlo takvih sadržaja. Ukoliko ustanovimo da se na jolie.hr nalaze zabranjeni sadržaji registriranih korisnika, takve ćemo sadržaje odmah ukloniti.
Objavljivanje sadržaja naših partnera na jolie.hr ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Na jolie.hr se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) koje na temelju ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi poduzetnici-oglašivači.
Uložit ćemo najveće napore da među sadržajima jolie.hr, uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno uključujući oglašavanje koje vrijeđa ljudsko dostojanstvo, koje bi moglo prouzročiti tjelesnu, duševnu ili drugu štetu djeci, kao i neetično oglašavanje. Ako ustanovimo da se na jolie.hr pojavljuje takvo oglašavanje, odmah ćemo isto ukloniti.
Također, nećemo podržavati oglašavanje koje dovodi u zabludu ili će vjerojatno dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je vjerojatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba (zavaravajuće oglašavanje).
Nismo odgovorni za sadržaj oglašivača na jolie.hr te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na jolie.hr. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na jolie.hr i izvan jolie.hr isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te nismo odgovorni za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Na jolie.hr pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.).
Svaki korisnik web-stranice jolie.hr snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web-stranici.
Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na jolie.hr u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama jolie.hr.
Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web-stranica jolie.hr, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web-stranici zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web-stranice jolie.hr, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zlouporabe korisničkog računa i sl.;
za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web-stranici jolie.hr;
za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web-stranice jolie.hr, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
za štetu koju poduzetnici oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web-stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web-stranice jolie.hr, korisničkih računa ili cijele web-stranice;
za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web-stranici jolie.hr.